call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

Speciální defektoskopie

Inspekční orgán Mostecké montážní za účelem zvýšení kvality služeb a možnosti výkonu speciálních měření vytvořil úsek speciální defektoskopie, který v současné době disponuje těmito měřícími přístroji, k náhledu níže.

Veškerá měření provádíme za pomoci svých zaměstnanců, kteří mají kvalifikaci dle ISO 9712 Level II. a Level III. Měření není prováděno primárně při provádění inspekčních zpráv, ale může být jako podklad použito. Speciální defektoskopie není akreditovanou činností.

Zařízení ve vlastictví Inspekčního orgánu je plně profesionální a vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům našich zákazníků. Je pravidelně kalibrováno akreditovanými laboratořemi a veškeré činnosti prováděné RTG jsou řádně sledovány SUJB.

Seznam našich měřících přístrojů speciální defektoskopie

Mobilní proudový zdroj
Technický list
RTG přístroj pro kontrolu svarů
Technický list
Měření vad metodou vířívých proudů
Technický list
Ultrazvukový defektoskop
Technický list
Ultrazvukový tloušťkoměr
Technický list
Elektromagnet ruční
Technický list
Inspekční kamera
Technický list