call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

Akreditované činnosti

Inspekční orgán Mostecké montážní vznikl na základě zvýšené poptávky po nezávislých posouzení technických zařízení od jejich vlastníků. Ti pochopili, že díky tlaku na cenu za poskytování odborných činností, nemusí být činnosti vykonány vždy řádně nebo bezpečně a oni nemají vlastní technickou kapacitu pro odborné posouzení například kvality odvedených prací či správného provozování zařízení.

Inspekční orgán je subjekt, který prošel velmi náročnými prověrkami Českého institutu pro akreditaci a získal tak akreditaci č. 4070 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 pro tyto obory:

  • Inspekce plavidel vyjma rekreačních
  • Inspekce tlakových zařízení
  • Inspekce plynových zařízení
  • Inspekce ocelových konstrukcí
  • Inspekce lešení
  • Inspekce potrubních rozvodů
  • Inspekce elektrických zařízení
  • Inspekce strojních zařízení
  • Inspekce ocelových konstrukcí pod hladinou

Na základě akreditace v těchto oborech je základním úkolem Inspekčního orgánu hodnotit, zda provozovaná zařízení a opatření jsou z pohledu bezpečnosti řádně kontrolována, revidována, udržována, provozována a zároveň, že případné provedené zásahy do zařízení, byly provedeny odborně a dle všech platných postupů a norem.
Inspektoři, kteří byli k těmto účelům zvlášť pečlivě vybráni a připraveni, v žádném případě nesuplují revizní techniky v daných oborech a ani nejsou oprávněni navrhovat případná řešení nalezených nedostatků.
Pokud majitel zařízení obdrží od Inspekčního orgánu zprávu ze které vyplynou neshody a bude mít potřebu realizovat nápravná opatření, pak je zde připravena společnost Mostecká montážní a.s., která navrhne a zrealizuje opatření jak po stránce dokumentační, tak případně po stránce dodavatelské či montážní.

INSPEKČNÍ ORGÁN REVIZE, ÚDRŽBA, DODAVATEL ZAŘÍZENÍ…….
INSPEKČNÍ ORGÁN = KONTROLA REVIZNÍCH TECHNIKŮ, ÚDRŽBY, DODAVATELŮ…….

Pro koho je Inspekční orgán partnerem?

Pro každého majitele či provozovatele zařízení, na které jsou zákonem stanoveny podmínky pro provoz, údržbu, kontroly či revize.
Každý, kdo vlastní či provozuje technická zařízení je za ně před úřady státní správy 100% zodpovědný, a proto na nich vykonává údržbu, servis, kontroly, revize atd. a v mnoha případech k tomuto využívá externích společností či živnostníků.
Jakou však má takový objednatel služeb jistotu či záruku, že najmutý odborník provedl svou práci řádně a ve shodě se všemi technickými požadavky a požadavky výrobce? Jakou má provozovatel jistotu, že i jeho vlastní zaměstnanci vykonávají vše dle pravidel a netrpí např. provozní slepotou? Odpověď zní „MINIMÁLNÍ“, a to především proto, že prioritou provozovatelů a majitelů zařízení je vydělávat peníze a nezbývá jim, než spoléhat na to, že to co si objednali, dostanu v té nejlepší kvalitě. Zkušenosti však ukazují mnohdy opak, a proto je zde „INSPEKČNÍ ORGÁN MOSTECKÉ MONTÁŽNÍ“, který provede inspekci (nikoliv revizi) na činnosti a provozování zařízení a zkonstatuje, zda zařízení jsou provozována v souladu s právními předpisy a požadvky provozu či výrobce.

Nezávislý a nezaujatý pohled podpořený zkušenostmi inspektorů může pomoci nejen v rozhodování, ale především v komplexním pohledu na zařízení, který nikdo jiný než nezávislý inspektor ukázat nemůže.