call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

Inspekce plavidel

inspekce-plavidel

Inspekční orgán jako druhý v historii ČR získal v srpnu roku 2018 možnost provádět inspekce na plavidlech větších než 20m délky, a to na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy k provádění technických prohlídek plavidel ve smyslu § 10 odst.4 zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb.

Naši inspektoři jsou akreditováni Českým institutem pro akreditaci a v oblasti UTZ jsou prověření Státní plavební správou. Jako jediní v ČR má Inspekční orgán Mostecké montážní akreditovány inspekce na UTZ plynových, tlakovývch a zdvihacích.

Klademe nejvyšší důraz na kvalitu prováděných inspekcí a naši inspektoři jsou proto maximálně kvalifikováni pro výkon těchto činností. Vlastníme měřicí techniku pro NDT zkoušky, měření tloušťky obšívky či mobilní rentgen. Při každé prováděné inspekci provádíme také kompletní kontrolu dokumentace plavidla pro udržení maximálního množství záznamů a tudíž bezpečnost provozu.

Přijde-li k nám zákazník s požadavkem např. na stavbu nového plavidla, rekonstrukci či opravu, pak ho naši inspektoři provedou celým procesem a zajistí bezproblémový chod takové akce.

Působnost Inspekčního orgánu Mostecké montážní je na celém území EU.

 

Informativní ceník inspekcí

Druh plavidla: PP* Technická prohlídka
Remorkéry 9 760 Kč 29 280 Kč
Nákladní loď 9 760 Kč 48 800 Kč
Osobní loď 9 760 Kč 39 040 Kč
Bez pohonu 9 760 Kč 19 520 Kč
Tlačný, vlečný člun 9 760 Kč 19 520 Kč

PP* – předprohlídka plavidla před samotnou technickou kontrolou

Ceny inspekcí jsou orientační a mohou se měnit vzhledem k velikosti a povaze plavidla či plovoucího zařízení.

Oblast naší působnost je dle vyhl. 223/1995 Sb. tato:

 • osobní lodě,
 • nákladní motorové lodě,
 • tankové motorové lodě,
 • remorkéry,
 • vlečné čluny,
 • tlačné čluny,
 • převozní lodě,
 • speciální lodě,
 • plovoucí stroje,
 • plovoucí zařízení,
 • jiná ovladatelná plovoucí tělesa (dále jen „plovoucí těleso“).