call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

Certifikace provozovaných strojů

Inspekční orgán Mostecké montážní je akreditován pouze na provozovaná strojní zařízení, a to proto, že právě stroje v provozu představují největší riziko pro obsluhy či provozovatele samotné. Naším úkolem je provést v rámci akreditované činnosti posouzení strojního zařízení dle předepsané legislativy tj. především NV 378/2001 Sb., Evropská směrnice 2006/42/ES a česká verze evropské směrnice NV 176/2008 Sb.

Před několika lety jsme si dali za cíl vzdělávat širokou obec v problematice provozovaných strojních zařízení a z praxe se ukázalo, že je třeba zajišťovat chybějicí dokumentace pro bezpečný provoz. Proto naši inspektoři s nejvyšší kvalifikací jako neakreditovanou činnost zhotovují např:

  • Návody k obsluze,
  • Návody k údržbě,
  • Technickou dokumentaci ke strojům,
  • Analýzy rizik,
  • Prohlášení o shodě,
  • a další.

Nejsme certifikační orgán dle ČSN EN ISO/IEC 17065, ale jsme schopni pomoci dovozcům či vyrobcům strojních zařízení s nutnými dokumenty pro uvedení výrobku na trh. Pro výrobce strojních zařízení, kteří si je vyrábí pouze pro svou potřebu navrhneme nejen dokumentaci, ale take stanovíme rizika a určíme ochranné prostředí.

Oblast strojních zařízení je velmi rozsáhlá, a proto v případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.