call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

 

Inspekční orgán Mostecké montážní

Inspekční orgán vznikl v roce 2016 a jeho zřizovatelem je Mostecká montážní a.s.

Inspekční orgán se zabývá inspekcemi všech vyhrazených technických zařízení, potrubních rozvodů, ocelových konstrukcí, provozovaných strojních zařízení a od srpna roku 2018 inspekcemi plavidel.
Hlavními činnostmi Inspekčního orgánu jsou:

  • Inspekce tlakových zařízení
  • Inspekce plavidel
  • Inspekce plynových zařízení
  • Inspekce zdvihacích zařízení vyjma výtahů a regálových zakladačů s obsluhou
  • Inspekce ocelových konstrukcí
  • Inspekce potrubních rozvodů
  • Inspekce lešení
  • Inspekce elektrických zařízení
  • Inspekce strojních zařízení

Inspekční orgán Mostecké montážní je zaměřen především na PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ.

Email – info@inspekcni-organ.cz

Motto „Inspekce vás posune dále“

Aktuální informace

Došlo ke změně v Inspekčním postupu IP 10 - Inspekce plavidel, a to z důvodu novelizace zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. Novelizace zákonem č. 135/2019 Sb. s účinností od 19.6.2019.
Datum: 31.07.2019
Změny v Inspekcích plavidel
Úspěšné obhájení Akreditace ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Datum: 03.05.2019
V květnu 2019 Inspekční orgán úspěšně obhájil akreditaci
Úprava plovoucího stroje
Datum: 18.12.2018
Náš inspekční orgán začal naplno pracovat v oblasti plavidel.......
Nová internetová prezentace IO
Datum: 22.10.2018
Připravili jsme pro vás novou internetovou prezentaci našeho Inspekčního orgánu.....

Všechny novinky