call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

 

Inspekční orgán Mostecké montážní

Inspekční orgán vznikl v roce 2016 a jeho zřizovatelem je Mostecká montážní a.s.

Inspekční orgán se zabývá inspekcemi všech vyhrazených technických zařízení, potrubních rozvodů, ocelových konstrukcí, provozovaných strojních zařízení a od srpna roku 2018 inspekcemi plavidel.
Hlavními činnostmi Inspekčního orgánu jsou:

  • Inspekce tlakových zařízení
  • Inspekce plavidel
  • Inspekce plynových zařízení
  • Inspekce zdvihacích zařízení vyjma výtahů a regálových zakladačů s obsluhou
  • Inspekce ocelových konstrukcí
  • Inspekce potrubních rozvodů
  • Inspekce lešení
  • Inspekce elektrických zařízení
  • Inspekce strojních zařízení

Inspekční orgán Mostecké montážní je zaměřen především na PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ.

Email – info@inspekcni-organ.cz

Motto „Inspekce vás posune dále“

Aktuální informace

Obhájení akreditace Inspekčního orgánu Mostecké montážní
Datum: 09.01.2022
Pověření k vykonávání technických prohlídek plavidel vnitrozemské plavby na Slovensku
Datum: 09.12.2020
Rekonstrukce dílenské lodi DL-2
Datum: 10.06.2020
Projekce a dozor při stavbě plovoucího stroje
Datum: 08.06.2020
Změna v Inspekčním postupu IP_2- Inspekce zdvihacích zařízení
Datum: 30.01.2020
Ke změně došlo z důvodu vydání nové normy ČSN ISO 12482 Jeřáby – Sledování návrhové pracovní doby jeřábu. Nová norma je účinná od ledna 2020.

Všechny novinky