call +420 608 444 730

Inspekce vás posune dále ...

Aktuální informace Inspekčního orgánu

Nová internetová prezentace IO

Připravili jsme pro vás novou internetovou prezentaci našeho Inspekčního orgánu.....

Úprava plovoucího stroje

Náš inspekční orgán začal naplno pracovat v oblasti plavidel.......

Úspěšné obhájení Akreditace ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

V květnu 2019 Inspekční orgán úspěšně obhájil akreditaci

Došlo ke změně v Inspekčním postupu IP 10 - Inspekce plavidel, a to z důvodu novelizace zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. Novelizace zákonem č. 135/2019 Sb. s účinností od 19.6.2019.

Změny v Inspekcích plavidel